BVI公司年审费用有哪些?

您的位置:首页 > 常见问题 >
返回列表

    1、公司注册资本不多于50000股

    如果注册资本不多于50,000股(含50,000),注册后第二年起每年的年审费用包含以下各项:

    (1)、英属维京群岛政府(公司注册处)的年度牌照费

    (2)、年度注册代理服务费

    (3)、年度注册地址服务费

    2、公司注册资本多于50000股

    如果注册资金多于50,000股,注册后第二年起每年的年审费用包含以下各项:

    (1)、英属维京群岛政府(公司注册处)的年度牌照费

    (2)、年度注册代理服务费

    (3)、年度注册地址服务费

其他专题

查看更多 +